neděle 18. března 2012

Agni Parthene Despina - Raduj se nevěsto nesnoubená

V pravoslavném kostele ve Shree Peetha Nilaya je někdy možno vyslechnout při sobotní liturgii také tuto hymnu, kterou složil pro Matku Boží svatý Nektarios Eginský.
Posvátné byzantské zpěvy navodí vždy překrásnou, povznášející atmosféru, kterou je naplněn tento malý, ale vzácně požehnaný modlitební prostor a naše srdce rezonují s velkou láskou a vděčností...


Uvádíme zde řecký text (v latinském písmu) s jeho českým překladem.

AGNI PARTHENE DESPINA

Agní Parthéne Déspina, Áhrante Theotóke,

Hére Nímfi Anímfefte
Parthéne Mítir Ánassa, Panéndrosé te póke.
Hére Nímfi Anímfefte

Ipsilotéra Uranón, aktínon lamprotéra

Hére Nímfi Anímfefte
Hará parthenikón horón, angélon ipertéra,
Hére Nímfi Anímfefte

Eklamprotéra uranón fotós katharotéra,

Hére Nímfi Anímfefte
Tón Uraníon stratión pasón agiotéra
Hére Nímfi Anímfefte

María Aiparthéne kósmu pantós Kiría

Hére Nímfi Anímfefte
Áhrante Nímfi Pánagne Déspina Panagía,
Hére Nímfi Anímfefte

María Nímfi Ánassa, harás imón etía.

Hére Nímfi Anímfefte
Korí semní Vasílissa, Mítir iperagía,
Hére Nímfi Anímfefte

Timiótera Heruvím iperendoxotéra

Hére Nímfi Anímfefte
Tón asomáton Serafím tón Thrónon ipertéra,
Hére Nímfi Anímfefte

Hére to ásma Heruvím hére ímnos angélon

Hére Nímfi Anímfefte
Hére odí tón Serafím Hará tón Arhangélon
Hére Nímfi Anímfefte

Hére iríni ke hará limín tis sotirías

Hére Nímfi Anímfefte
pastás tu Lógu ierá ánthos tis aftharsías
Hére Nímfi Anímfefte

Hére Parádise trifís, zoís te eonías,

Hére Nímfi Anímfefte
Hére to xílon tis zoís, pigí athanasías,
Hére Nímfi Anímfefte

Se iketévo Despina, Se, nin, epikalúme,

Hére Nímfi Anímfefte
Se disopó Pantánassa, Sin hárin exetúme.
Hére Nímfi Anímfefte

Korí semní ke áspile, Despína Panagía

Hére Nímfi Anímfefte
Thermós epikalúme Se, Naé igiasméne,
Hére Nímfi Anímfefte

Antilavú mu, ríse me, apó tú polemíu,

Hére Nímfi Anímfefte
Ke klíronomon díxon me, zoís tis eoníu,
Hére Nímfi Anímfefte


"Čistá Panno" Sv. Nektarios Eginský

Čistá Panno a Vládkyně, přesvatá Bohorodičko
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Rouno milostí orosené, Panno, Matko a Královno
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Na nebesích jsi vyvýšená, nad záři slunce jasnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Radosti sborů panenských, nad anděly jsi ctěnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Nad oblohu jsi skvostnější, nad její světlo čistější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vládneš nad šiky nebeskými, ty jsi svatá nad svatými
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Marie, provždy Panno, Paní celého světa
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Neposkvrněná Nevěsto a Panovnice přesvatá
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Marie, Nevěsto i Paní, radosti naší příčino
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Marie Matko i Panno, Dívko i ctnostná Královno
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Nad netělesné cherubíny bez přirovnání ctěnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Nad nebeské trůny vznešenější, nad serafíny slavnější
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se písni cherubů, raduj se hymne andělů
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se písni serafů, raduj se štěstí archandělů
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se pokoji, radosti a spasitelný přístave
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Božího Slova klenotnice a věčně kvetoucí růže
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se, rajská zahrado, věčného žití hojnosti
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vesel se, strome života, prameni nesmrtelnosti
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Tobě se klaním Královno a s pokorou tě vzývám
Raduj se Nevěsto nesnoubená
O milost tvou tě nyní prosím a s úctou tobě zpívám
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Dívko vznešená, Panovnice, hlubino svaté naděje
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Vroucně tě vzývám, orodovnice a posvěcený chráme
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Ujmi se mne má ochránkyně a zachraň mne od zlého
Raduj se Nevěsto nesnoubená
Zastaň se mne má přímluvkyně, doveď do žití věčného
Raduj se Nevěsto nesnoubená


Žádné komentáře: