neděle 11. března 2012

Bože, buď vůle tvá!

V okamžiku kdy přestanete hledat chybu v druhých, začnete opravdu milovat každého. Kvůli tomu budete muset začít hledat v sobě, a hledat to co je nutné ve vašem životě změnit. Neříkám soudit sami sebe, ale podívat se na vaši negativní část a čelit jí. Ale teprve při pohledu na negativitu zjistíte, že tuto negativitu vytváříte.

Pochopit lásku je jednoduché, je to jen... absence strachu.

Nemůžete pochopit bezpodmínečnou lásku prostřednictvím strachu. Ale pokud lidé opravdu chtějí porozumět lásce, opravdu chtějí pochopit kdo jsou... pochopí.
Ale často je strach tak veliký že tvoří bariéru, a pak se ptáte: "Jestliže si uvědomím kdo jsem, co je pak?" Strach z neznámého zastaví vůli realizovat se. Ale pokud přijmete cokoli jako Boží vůli a říkáte: "Bože, buď vůle tvá!", a Kristus to ukázal slovy: "Buď vůle tvá – Ó, Pane", zjistíte, že Boží vůle je také vaší vůlí bez egoismu. Boží vůle je vaše vlastní vůle, je to vůle duše, vůle pravé identity která je bez egoismu, čistota ve vás samotných, je to vaše vlastní Já.

Takže pro otevření srdce: jogíni věděli, že pro člověka v této době bude opravdu těžké otevřít srdce kvůli tomu jakým svět bude. Dnes jsem si pustil televizi, jen na krátkou dobu – hledíc na válku, je nekonečná. Tak jsem si pomyslel: lidstvo hledá bezpečí, ale při pohledu na svět, jaké bezpečí svět dává? Každý musí být v bezpečí se sebou samým. A toto bezpečí je pouze ve víře v Boha. Víře sám v sebe!

Žádné komentáře: