pátek 29. ledna 2010

Sri Swami Vishwananda : Promluva po Shivaratri


Steffenshof, 19. března 2005

"Jai Gurudev !

Vítám vás v novém centru. Toto je první darshan po Shivaratri.

Vidíte před sebou sochy Narayany a Mahalakshmí a take shivalingam. Ten je požehnán Mahavatárem Babajím. Tento shivalingam je vyjímečný, protože jej Babají žehnal stejnou energií jako jyotirlingamy v Indii. Jyotirlingamy jsou lingamy, které byly stvořeny, kdykoliv se Shiva zjevil a manifestoval shivalingam, aby to místo zanechal posvěcené.

V Indii je pouze jedenáct jyotirlingamů a Mahavatar Babají požehnal tomuto stejnou energií.
Nazval jej Mrityumbakeshwar, „ten, který umožní lidem realizovat Božství“. Babají jej požehnal mnohými léčivými vlastnostmi. Když někdo recituje jedenáctkrát mrityumjaya mantru

om tryambakam yajamahe
sugandim pushtivardanam
urva rukamiva bhandanam
mrityor mukshiya mamritat

a polévá lingam vodou, tak se voda nabíjí léčivou energií. Potom by měl tu vodu pít.
Totéž platí o malých lingamech. Kdo má lingam, ať jej prosím položí do vody a tuto vodu pije. Mrityumjaya mantra ma stejnou léčivou energii. Babají také řekl, že má dokonce sílu probouzet mrtvé k životu. Kolik lidí má strach ze smrti ?

V noci při Shivaratri, jsem vysvětlil, že jsme tu, abychom překonali smrt a stali se Světlem. To je to, což skutečně jsme. Ale kdo by skutečně chtěl být tímto světlem? Mnoho lidí se o to pokouší, ale potom řeknou: „trvá to příliž dlouho“. Chybí jim trpělivost, třebaže je to jejich bytostní cíl.
Je správné, že bychom se neměli poutat na tělo; i když je tělo božské, stejně jako i mysl a duše jsou božské. Vše je Jedno. Není tu rozdílu. Proměňme tedy tělo ve Světlo.

Předtím je přirozeně nutné se hodně čistit. Za prvé musíme být k tomu skutečně připraveni. Na začátku říkáme: „Ano - Bůh existuje. Věříme v Něj. Ale kde je?“. Pokoušíme se najít Božství vně a přitom z Něj děláme něco od nás odděleného. Ale Bůh může být uskutečněn pouze v nás. Když mluvíme o Bohu, říkáme velmi často: „Bůh? Kde – mimo nás – je tato osoba ?“
Myslíme: On je tam, my jsme tady, jsme rozdílní. Kdykoliv mluvíme o Bohu, musíme vědět, že mluvíme o našem Já, o každé jednotlivé osobě, neboť my jsme Jeho částí. I když všichni různě vypadáme, když odstraníme závoj iluze, jsme ve Světle.

Stejně jako se tento překrásný lustr se všemi jeho různými žárovkami rozsvítí jedním proudem.
Když člověk našroubuje malou žárovku, získá tím přirozeně malé světlo, ale elektřina zůstává vždycky tatáž. S vámi je to stejné. Každý z vás může vyzařovat totéž světlo, toto božské Světlo. Musíte se jen odpoutat. Abyste mohli skutečně zářit, musíte se očistit ze vší negativity.

V minulém týdnu se mě někdo zeptal: „Mluvím pořád s Bohem. Ale proč nemohu Boha vidět ?“
Mnozí z vás mají tuto otázku. Usedáme k meditaci a k modlitbě, ale ještě pořád jej nemůžeme vidět.

Neočekávejte nic, když usedáte k meditaci nebo k modlitbě. Dokud něco očekáváte, omezujete všechno, co se se může stát. Neboť vaše mysl není opravdu nasměrována k Bohu.
Není skutečně soustředěná na Boha. Soustředí se na to přání. Musíte se tedy od tohoto přání poznat Boha odpoutat. To je těžké, není-liž pravda ?

Toto je největší přání člověka: chtít Boha! Ale musíte se zbavit tohoto chtění. V tom okamžiku, kdy od tohoto přání upustíte, spatříte Světlo! A to je to, co nazývame antahkarana, „vnitřní světlo“. Každý by chtěl toto světlo uvidět. Abyste toto světlo mohli vidět, musíte přestat hledat venku. Kdykoliv se v tichu posadíte, obraťte se do nitra, jděte hlouběji a hlouběji až se budete nacházet v naprostém tichu. V tomto tichu můžete slyšet Boží hlas ve vás, potom můžete slyšet váš vlastní vnitřní hlas: A to je hlas Boží. A když jej uslyšíte, nepochybujte o tom. Neříkejte, že je to váš výmysl. Je to opravdu tak.

Máte také mysl. Mysl je Maya; mysl je iluze. Ale tato iluze je stejně tak částí Boha. Bůh stvořil Mayu, a položil ji jako závoj na oči člověka, aby usiloval o osvícení. Bůh sám to dělá. Je to Jeho hra. Musíte být jen pozorovatelem. V tom okamžiku, kdy jste se naučili být pozorovatelem a Stvoření před sebou poznáte, budete vidět stejně tak, jak vás vidí Bůh a vědět to, co si o nás myslí.

Naše mysl je jako zrcadlo. I naše srdce je jako zrcadlo, zrcadlo, které je pokryté špínou. Veříte tomu, ze jasně uvidíte, když na něm tato špína leží? Pochopíte, že je tu zrcadlový obraz, ale bude velmi mlhavý. Dokud toto zrcadlo nevyčistíte, bude těžké uvidět světlo, rozumíte? Protože nám je tělo nejblíže, musí být nejdříve tělo čisté. Když je vaše tělo čisté, bude čistá mysl. Když je čistá mysl, bude čisté srdce. A když je čisté srdce, bude Boží Světlo skrze vás zářit a každý to bude zcela jasně vidět.

Začínejte tedy každý den tím, že řeknete :“ Jsem dítě Boží a musím být jako dítě Boží!“.
Dělejte to pro sebe, pro váš vlastní růst. Hluboko uvnitř víte, co je pro vás dobré. Pokoušejte se tedy o to nejlepší, abyste se změnili. Uložte si to do hloubi vašeho nitra; manifestujte to ve vaší mysli. A během dne si znovu a znovu vzpomeňte na to, že jste Láska. Jste Důvěra, jste Mír, jste Radost! Nepotřebujete žádné velké mantra. Zpívejte jednoduše: “Jsem Láska!“ Tím, že zpíváte “jsem Láska!“, si vzpomenete vždy na to, že jste Božští.

Neexistuje žádná velká, velká mantra, kterou musíte tisíckrát opakovat, abyste dosáhli uskutečnění. Jenom jednoduchá mantra, která vychází ze srdce, to stačí. Jak jsem řekl při Shivaratri: U modlení nejde o kvantitu, nýbrž o kvalitu. Kvalita, která vychází ze srdce, je ta nejvyšší. A to je to, co všichni Mistři, všechny Boží aspekty od nás lidí chtějí. Abychom se mohli s touto kvalitou srdce modlit, musíme projít stadiem „Božího Dítěte.“

Ježíš řekl: „není jiné cesty, nežli skrze Mne. Já jsem Pravda a Světlo, Já jsem cesta“.
Věříte, že myslel sebe jako tělo? Ne, nemyslel sebe jako tělo, nýbrž jako Kristus, který žije v každém z vás. Tento Kristus musí ožít, tím, že to, co Ježíš lidstvu dal, bude uvedeno v praxi. Potom porozumíme: „Šťastni ti, kteří jsou čistého srdce, neboť oni spatří Boha!“

Je to tak krásné, když je naše srdce čisté. Když naše srdce bude očištěno od veškeré negativity, kterou jsme sami vytvořili, budeme vyzařovat Boží Světlo!

Meditujte a zpívejte Boží Jména. Zpívejte: “Jsem Láska“. Pořád! Když je vaše mysl a vaše srdce ustarané, zpívejte to nahlas. To uklidní vaši mysl. Recitujte nejdříve ústy, potom myslí až to dosáhne srdce a bude nepřetržitě samo od sebe recitováno. Jai Gurudev !"

Žádné komentáře: