úterý 26. ledna 2010

Žijeme ve stavu snění

Žijeme ve stavu snění. Až procitnem, spatříme skutečnost. Ale tuto skutečnost nepochopíme myslí. Je to jinak a proto je lidská bytost tady: Dosáhnout reality toho, kdo jsi. Tuto realitu získáme jedině bezpodmínečnou láskou. Stejnou láskou, jakou ON nás miluje. Myslíš, že Jeho láska je vázaná na nějaké hranice, nebo na to, jak my Ho chápeme, nebo jak Ho šatíme? Boží Láska není vázána ničím, pouze láskou Jeho oddaných.“ Swámí Vishwananda

Žádné komentáře: