pondělí 11. ledna 2010

Blahoslavení chudí duchem


Přepis promluvy Šrí Swámího Vishwanandy před darshanem, dne 19. prosince 2009 v Centru Springen, Německo.

Šrí Swámí Vishwananda: Jai Gurudev! (Publikum: Jai Gurudev!)

Před několika dny jsem dostal otázku. Někdo se ptal: „Swámíjí, vždycky říkáš to, co říkal i Kristus 'Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je Království nebeské.' „ Ta osoba se mě ptala: „Máme být nevědoucí?“ Inu, to není to, co jsem řekl. Podívejte se: „Blahoslavení chudí duchem“. Kristus ve skutečnosti nemyslel, že musíte být úplně nevědoucí, aby jste uskutečnili Boha. On myslel toto: Člověk musí vědět o Bohu, protože když jste arogantní, nedozvíte se vůbec nic. Velmi často však vyvolávají znalosti hrdost a my se tolik držíme našich vědomostí, že je tím zastíněna dokonce skutečnost. Když nevíte nic, to není samozřejmě dobré.

V podstatě je dobře, když je obojí v rovnováze, ale současně musíte, když chcete realizovat Boha, odložit obojí. Vědomosti souvisí s rozumem a když chcete rozumět Božství rozumem, je to marné. Nebudete nikdy schopni porozumět. Chceme něco pochopit, co nelze uchopit, co není fyzické.

Ale náš rozum, dokonce naše srdce chápe jen to, co je fyzické, co může uchopit, co můžeme ovládat.

Přesně jako v tom příkladu, který jsem vám před tím dal: Co uděláte, když se vám zabodne trn do paty? Zkoušíte něco; vezmete druhý trn na to, abyste jej odstranili. Použijete jiný trn, aby jste jej vytáhli. Ale schováte si je oba, nebo je odhodíte? Nu? Nesbírate je. Totéž: Když chcete odstranit trn nevědomosti, potřebujete k tomu trn znalosti. Čím více se přibližujete k Božství, čím více se k sobě blížíte, tím spíše musíte obojí dát stranou, protože to vytváří blokádu.

Jednou se ptal Lakshmana, Rámův bratr, při pohledu na Vashishtu, který hořce oplakával úmrtí svého syna. Vashishta, který je považován za jednoho z největších světců a který je tak znalý ve Védách a který je tak moudrý, co se týče vědomí a všeho jiného. Lakshmana na to řekl: “Jak je to možné?“

Rama se usmál a odpověděl: „Můj milý bratře, tam kde jsou vědomosti, je také nevědomost. Když člověk oplývá vědomostí, musí oplývat veškerými vědomostmi a ne jen určitými vědomostmi.

Je to stejné: Když si uvědomíte světlo, musíte si být vědomi také temnoty. Toto je dualita věcí. Jsme však omezeni na tuto dualitu anebo se nacházíme mimo ni? Nuže? (Někdo: omezeni).

Kdo jsme ve skutečnosti? Žijeme život na Zemi. Jsme upoutaní na tuto dualitu? Svým způsobem ano - jsme na ni upoutaní, protože jsme tu ve fyzickém světě.

Ale když se identifikujeme s opravdovým - naše opravdové Já není vázano touto dualitou.

Všechno závisí na tom, s čím se identifikujeme. A to je to, o co jde na vaší duchovní cestě nebo při vašem duchovním vývoji – překonat tuto dualitu věcí a dosáhnout mimoduálního stavu. Tento stav bez duality nemůžete s omezením, které si sami nařizujete, dosáhnout. Jedině, když se nad to povznesete, nad tímto omezením se stanete svým pravým Já.

A co je toto Já, o kterém jsme stále mluvili? Duch? Co je to duch? Víme, že je to Slovo. Poznali jsme to? Odpověď zní: „Ano“. Od prvního dne, kdy jste na Zemi až do konce se setkáváte se svým vlastním Já, ale člověk si to neuvědomuje. Pozastavili jste se někdy a zeptali sebe sama: „Co oživuje toto tělo?“ (Někdo: Bůh) Bůh – a duše je Jeho částí. Pravděpodobně je to malá část, ale v této malé části je celek. Toto je Boží mystérium. Dokonce v jedné molekule Božství, Boha. Celek je uvnitř. A to je to, co jsme. My nejsme jen lidské bytosti. (Usmívá se)

A když vezmeme do rukou Bibli, co je v psáno? Dokonce ve Védách stojí: Bůh stvořil člověka k obrazu Svému. Védy o tom mluví a vysvětlují: Všichni přicházíme z Jednoty a do Jednoty se vrátíme. Nezáleží na tom, jak dlouho tady chceme zůstat, ale vrátíme se do Jednoty. To je naše opravdová realita – pouze Jeho realita. Na konec je pouze On, který zůstává. Čím rychleji to pochopíme, tím rychleji jej dosáhneme. Toto je volba, kterou máme, udělat to rychle nebo pomaleji. Je to na každém z vás. (Usmívá se). Tak......víte, co máte dělat? (Smích) Víte, co chcete? (Publikum: Ano). Tak teď záleží na vás, abyste trochu pracovali. (Směje se)

Jai Gurudev! (Publikum: Jai Gurudev)

(Začíná zpívat bhajan)

Žádné komentáře: