sobota 1. ledna 2011

O Yantře Mahavatára Babajího

Mahavatár Babají
nadiktoval své žákyni Utpalavati (Jean Peterson) knihu
V jednotě s Božstvím“.

Tato kniha byla dosud vydána v anglickém a německém jazyce, české vydání se připravuje.

Na obalu obou již uskutečněných vydání je zobrazená
Yantra Mahavatára Babajího.

Šrí Swámí Vishwananda klade důraz na to, aby tato Yantra byla znázorněná správně a byla v tomto smyslu opravena. Trojúhelníky uprostřed čtverce, který je umístěn v kruhové ploše mají být rovnostranné. Všechny jejich strany jsou stejně dlouhé:


Šrí Swámí Vishwananda: Pro Ty z vás, kteří by rádi používali v budoucnu diagram Yantry Babájího, prosím, užívejte tento nahoře zobrazený.

V třetím dodatku knihy „V jednotě s Božstvím“ je Yantra popsána takto:

Přehled Yantry Babajího: Yantra Maha Avatára Babajího je grafickým znázorněním vývoje jeho poslání na Zemi. Znázorňuje vibraci sjednocující Božské lásky, kterou Babají ztělesňuje a učí, aby se jeho žáci v jejím smyslu vyvíjeli.

Význam slova Yantra:

Yantra je symbolický, geometrický a zduchovnělý tvar, který většinou patří k určitému Božstvu; obřadní diagramatické znázornění.

(Yantra se v průběhu času vyvíjela v úzké souvislosti s uvědoměním člověka. Yantra, kterou předal Mahavatár svým žákům v průběhu minulého věku Kali Yugy zobrazuje čtyři nepropojené obrazce:

Současná Yantra odráží vývoj poznání člověka za posledních 100 let, kdy více a více lidí přesouvají svou pozornost z hlavy do Srdce. Toto hledání duše a touha po Božské lásce, splynutí s kosmickým vědomím je zobrazena v propojení posvátných obrazců a splynutí dvou rovnostraných trojúhelníků - Davidova hvězda.)Symboly:

Velký vnější kruh: Představuje kosmické vědomí, Božství, Boha. Kruh symbolizuje nekonečnou podstatu stvoření bez začátku a konce. Současně symbolizuje kruh omezení, které lidstvo vnímá a žije a které skutečně v nekonečnu Všeho Co Jest, nebo Boha existuje. Z tohoto důvodu přišel Babají, aby pomohl lidstu vnímat neomezené za hranicemi omezení, v úsilí dosáhnout kosmického vědomí neboli osvícení.

Čtverec: Čtverec je totožný s bodem mimo zemskou hustotu, kde se kosmické vědomí dotýká zhuštění Země. Čtyři Védy jsou znázorněny ve čtverci, jelikož Maha Avatár je mistrem Véd. V Babajím spočívá veškerá a neomezená znalost a moudrost Véd.

Šesticípá hvězda: Hvězda sestává z dvou posvátných geometrických trojúhelníků.

Trojúhelník směřující dolů představuje Božskou možnost lidsva, skrze sestoupení Božského Avatára na hustotu Země – Jagadguru Maha Avatára Babajího – splynout s kosmickým vědomím.

Trojúhelník směřující nahoru představuje Boží dar vnitřní schopnosti člověka usilovat o dosažení kosmického vědomí – osvícení, seberealizace, Boha.

Kruh v centru šesticípé hvězdy: Tento kruh (bod) představuje Boží Srdce, ze kterého vše pramení a roztéká se ven do hvězdy, čtverce a kruhu kosmického vědomí, Všeho Co Jest, Boha.

Žádné komentáře: