úterý 3. května 2016

Slova Šrí Svámího Vishwanandy.

Šrí Svámí Vishwananda říká:

„...probuď se, ó duše, neztrácej příležitost milovat, protože může být pozdě až přijde smrt, nyní je čas; tím, že On umístil vše na správné místo, není v Jeho plánu chyb, 
věřte Božímu plánu, nechte Ho vést vás, držte se stranou mysli, která přináší bolest a utrpení a váže člověka k Zemi; 
nejste z této Země, jste od samotného Nejvyššího Boha, vše po Něm touží, a vy, vaše duše a srdce po Něm touží, tak se vám On může odhalit, 
plačte pro Něj jako malé dítě, nechte Ho stát se matkou, která o vás pečuje a umísťuje vás vedle Něho, nespoléhejte na vaši sílu, tím budete narážet na omezení, spoléhejte na Něj, na lásku, kterou vložil do vašeho srdce
ano, On na vás čeká, nenechte Ho čekat dlouho, probuďte se z hlubokého spánku, který na vás uvrhla Májá."

Žádné komentáře: