pátek 6. května 2016

Pozvánka na Duchovní pouť na "Just Love festival" a Gurupúrnimu.

Vážení přátelé,
s radostí bychom Vám chtěli nabídnout další možnost osobního setkání s žijícím osvíceným Mistrem Mahámandaléšvárem Šrí Svámím Vishwanandou v mezinárodním ášramu Shree Peetha Nilaya v Německu, který je Svámího domovem. Součástí této Duchovní pouti bude bohatý program spojující Just Love festival a Gurupurnimu s Mahámandaléšvárem Šrí Svámím Vishwanandou ve Shree Peetha Nilaya.
Na bhakti „Just Love Festival“ přijíždí do Německa lidé z celého světa. Je to výjimečná příležitost setkat se osobně se Šrí Svámím Vishwanandou a být po 3 dny v jeho blízkosti. Ášram je místo společenství, kde může být každý sám sebou, kde je každý zase zpět doma. Festival je mimořádný zážitek, kdy celý ášram zpívá, tančí a září radostnou a láskyplnou náladou. Přidejte se a po tři dny a noci budeme společně putovat do srdce - to je Just Love Festival.
V ášramu probíhá celé dny bohatý program: kírtan, zpěv bhadžanů, koncerty s duchovní hudbou, púdža, satsang, přednášky, možnost meditace v jeskyni Mahavátara Babajiho, návštěva relikviáře, chrámu, kaple, centra umění, možnost podílet se na sévě, workshopy a mnoho dalšího. Po celý den je možné zakoupit si výbornou satvickou stravu připravenou přímo v ášramu převážně z vlastní vypěstované zeleniny.

(pro zvětšní obrázku na něj klikněte)

Na Just Love Festival navazuje svátek Gurupúrnima. Guru Púrnimá, úplňkový den v hinduistickém měsíci Ashad (červenec-srpen), den věnovaný památce velkého mudrce Vjásy. Všichni jsou tomuto dávnému světci zavázáni, neboť upravil všechna védská písma do čtyř véd, napsal 18 Purán, Mahábháratu a Šrímad Bhágavatam. Gurupúrnima je dnem, kdy je po celém světě všem Guruům prokazována úcta a vzdáván hold. Guru je pro hledače Boha vším, protože je to právě on, kdo nás Bohu představí. Guru lidem Boha zpřístupňuje. Během Gurupúrnimimy uctíváme formu Gurua a vyjadřujeme svou vděčnost za jeho nekonečnou milost a vedení. V tento den uctíváme našeho Gurua, Šrí Svámího Vishwanandu. Začínáme Guru púdžou k padukám, po které následuje bhadžan stótra (108 písní věnovaných Gurudžímu). Ty zpívají skupiny z různých států celého světa, které byly transformovány Guru Kripou – milostí Gurua. Celodenní obřad ukončí osobní poděkování Šrí Svámímu Vishwanandovi.

Připravili jsme duchovní pouť, která spojuje obě tyto akce s tímto programem:
15.7. - odjezd z Prahy a Plzně v ranních hodinách, ubytování v penzionu v blízkosti ášramu, účast na Just Love Festivalu
16.7. a 17.7. - celodenní účast na Just Love Festivalu
18.7. - duchovní program ve Shree Peetha Nilaya, ranní a večerní modlitby, OM Chanting, meditace, séva, přípravy na Gurupúrnimu, nebo odpočinek v místě ubytování.
19.7. Gurupúrnima, návrat v noci do Prahy a Plzně (očekáváný příjezd 20.7. v ranních hodinách)
Cena 4500,-Kč zahrnuje dopravu autobusem, ubytování v penzionu (4 noci), vstupné na Just Love Festival, duchovní program, průvodce, překladatele, transfery.

Na duchovní pouť je nutné se předem registrovat na emailové adrese:
duchovnipout2016@seznam.cz.  Po zaslání přihlášky obdržíte detailní informace k organizaci a instrukce k platbě.
Registrace je možné zasílat nejpozději do 30.6.2016. Počet míst je omezen.

Těšíme se na další krásnou společnou akci
Za organizační tým Bhakti Marga Česká republika
s láskou Madhvi, zástupce zemského koordinátora

Žádné komentáře: