čtvrtek 16. června 2016

Setkání se Svámím Vishwabaladharanandou a Sudaršana jadžňa.


Džai Gurudév drazí přátelé,
o víkendu 11. - 12. 6. 2016 proběhlo v Praze Modřanech oficiální setkání se zemským Svámím Vishwabaladharanandou. Program setkání byl velmi bohatý a na všechny přítomné čekalo krásné překvapení v podobě vzácného a velmi milého hosta, kterým byla Sváminí Vishwalakshmianandama, ta přijala pozvání Svámího Vishwabaladharanandy a přiletěla z amerického Colorada, aby společně s námi oslavila narozeniny našeho milovaného Gurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy.Sobotního setkání se zúčastnilo 130 lidí z celé České republiky a Slovenska. Program byl zahájen Guru púdžou k Vishnupadam, kterou provedl Svámí Vishwabaladharananda společně se Sváminí Vishwalakshmianandama. Celý obřad doprovázela harmonickými tóny badžanů a Guru manter kapela Bhakti Margy Česká republika. Po Guru púdže obdrželi všichni účastníci požehnání Vishnupadam od Svámího Vishwabaladharanandy a první část programu byla završena tichou meditací. Po přestávce Svámí spolu s kapelou roztančili celý sál. Následoval Satsang, v jehož úvodu Svámí představil novým účastníkům Paramahamsu Šrí Svámího Vishwanandu a všechny přítomné pak pozval na jeho dva Daršany, které se uskuteční 23. a 24. září 2016 v Praze.
Sváminí s láskou, jemností a přirozeným šarmem promluvila o svém prvním setkání s Paramahamsou Vishwanandou. Všem zúčastněným připomněla, že veškerá naše sádhána je cesta vedoucí do srdce, kde sídlí věčná Boží láska. Díky milosti Gurua, díky poznání, které nám přináší, máme tuto cestu jasně vyznačenou a ozářenou a pokud se budeme držet Guruova vedení, nemůžeme se ztratit a s jistotou dojdeme cíle. Součástí Satsangu byla také společná deseti minutová tichá meditace na Gurua, kterou Svámí se zářivým úsměvem označil jako nejkrásnější část Satsangu. Poté v odpovědi na jednu z otázek mluvil na téma, jak je v našich životech důležité potkat svého Satgurua, kterým je pro mnohé účastníky Paramahamsa Vishwananda. 


Na závěr druhé části večera byl Svámímu předán dort a dárek pro Paramahamsu Šrí Svámího Vishwanandu k jeho narozeninám. Dar pro Paramahamsu Vishwanandu je stromek lípy srdčité, která kromě toho, že je symbolem České republiky, ochrany, pomoci a lásky, také tvarem listů symbolizuje srdce oddaných v ČR, jejichž přáním je, aby se spolu s košatící korunou darované lípy rozrůstala též rodina oddaných v České republice. Na počest Guruových narozenin zazněly tóny Modlitby od J. B. Brucha a Sonáty F dur Allegro od Händela v podání houslí, kontrabasu a akordeonu. 
Na závěr sobotního setkání se v pozdních nočních hodinách uskutečnil OM Chanting.
Programem nedělního setkání byl ohňový rituál Sudaršana jadžňa, kterého se zúčastnilo 110 oddaných. Nejmladší účastnicí rituálu byla teprve 4 měsíční Amálka. Sudaršana jadžňa je nejsilnější jadžňou, neb je vedena k samotnému Pánovi Nárájanovi a Sudaršana čakra je nejvyšší zbraní ve stvoření, kterou Pán Nárájana drží ve své pravé ruce. Tento rituál je velmi očistný, neboť je destruktivní pro zlo, agresi, nevědomost, negativitu, nemoci, karmu. Celý rituál vedený Svámím Vishwabaladharanandou byl velmi silný, kdy se do širokého okolí nesly hřmící zvuky Sudaršana mantry odříkávané všemi účastníky jako jeden hlas, a zároveň byl plný něhy a lásky. Na konci dne Svámí i Sváminí rozmlouvali s účastníky.

Celé víkendové setkání proběhlo v harmonické náladě lásky, jednoty a vzájemného sdílení a již nyní se těšíme na další společné setkání.


Pro více obrázků navštivte stránku Bhakti Margy Česká republika na Facebooku:

Žádné komentáře: