pondělí 16. května 2016

Svámí Vishwabaladharananda ve Slovinském Mariboru.

Ve dnech 6. - 9. 5. 2016 byl Svámí Vishwabaladharananda oficiálně pozván Slovinskou Bhakti Margou do Mariboru. V pátek 6.5. přiletěl do Slovinska a tento den trávil v přátelském kruhu několika oddaných Slovinské Bhakti Margy. Oficiální program začal v sobotu 7.5. a pokračoval do neděle 8.5. s následujícím programem.


7. 5. se v sídle Slovinské Bhakti Margy v Mariboru sešlo okolo 65 oddaných Mahámandaléšvára Šrí Svámího Vishwanandy spolu s Česko-slovenským Svámím Vishwabaladharanandou, aby společně strávili krásné odpoledne naplněné láskou, sdílením a oddaností. Účastníci se sešli s jediným cílem, prostě milovat a šířit poselství lásky milovaného Gurudžího Šrí Svámího Vishwanandy.


Odpolední program začal Svámí Vishwabaladharananda Guru púdžou, kterou doprovázely harmonické tóny bhadžanů a hlasy slovinských hudebníků, které umocnily láskyplnou atmosféru. Po tomto obřadu následovalo Svámího požehnání, při kterém všichni zúčastnění obdrželi požehnání skrze Višnupadam.


Po přestávce následoval satsang se Svámím Vishwabaladharanandou. Satsang Svámí začal zpěvem bhadžanů, kdy celý sál byl stržen láskyplnou atmosférou a všichni společně v jednotě zažívali chvíle blaženosti. Následně Svámí zažertoval na příbuznost jazyků Čechů a Slovinců, nicméně pro odpovědi na otázky oddaných přeci jen zvolil služby tlumočníka.


V otázkách a odpovědích se často objevoval společný jmenovatel, kterým byla mysl člověka, které jsme dovolili, aby převládla nad hlasem našeho srdce. Svámí zmínil, že problémy dnešního světa nespočívají v nedostatku peněz, jídla, zdravotní péče. Problém dnešního světa pramení z mysli. Dnešní svět je veden myslí, avšak tato cesta nikam nevede. Mysl jako taková není problém, pokud ovšem slouží srdci. Proto je nezbytné, abychom se všichni navrátili zpět z mysli do srdce. Pouze tehdy, když opustíme mysl a vstoupíme do srdce, pak dokážeme opustit hodnocení a posuzování, které nás vede do negativity, která je pouhou projekcí mysli. Tyto negace, strach a pochybnosti zahalily naše srdce jako prach. Pokud dokážeme sestoupit z mysli do srdce, pokud svá srdce otevřeme a ometeme prach z diamantu Božství, které je součástí každého z nás, pak teprve objevíme své pravé Já, pak teprve zazáří naše přirozenost, Átmá. Toto poznání je seberealizace. Na otázku, jaký je rozdíl mezi seberealizací a realizací Božství Svámí Vishwabaladharananada odpověděl krásným přirovnáním dešťové kapky a oceánu. Kapka i oceán jsou stejné kvality, oboje je voda. Rozdíl mezi oběma je v kvantitě. Kapka si je vědoma kapky, tedy sebe sama. Současně si je vědoma také oceánu, do kterého postupně směřuje, ale jako kapka nemá jeho sílu. Ve chvíli, kdy kapka doputuje k oceánu a splyne s ním, už není poznat, kde končí kapka a kde začíná oceán, už není kapkou, je oceánem samým. V tu chvíli kapka realizuje jednotu. Realizuje Božství. My všichni jsme jen malé kapky, které směřují k jedinému cíli, k oceánu lásky, moudrosti a blaženosti. K oceánu Božství. K Bohu samotnému.
Celý den byl zakončen hodinovým OM Chantingem, který byl věnován obyvatelům Mariboru, celému městu Maribor a celému Slovinsku. Na počátku OM Chantingu byly téměř hmatatelné těžké energie. Všichni účastníci OM Chantingu se však do zpívání hned od počátku ponořili s obrovským nasazením a láskou, že asi po půl hodině byl OM Chanting příjemně harmonický a láskyplný.

Druhý den, kdy byla na programu Sudaršana jadžňa, se v malebné krajině místních hor sešlo 75 oddaných ze Slovinska, Chorvatska, Slovenska a České republiky. Oddaní s láskou připravili veškeré náležitosti pro obřad. Z místa konání obřadu byl nádherný výhled do krajiny. Z počátku dne se zdálo, že Sudašana nebude moci vůbec začít, protože z nebe se valily proudy vody. Nicméně s pomocí Svámího Vishwanandy a podporou Svámího Vishwabaladharanandy se nad připraveným ohništěm pomalu rozestoupily mraky a obřad mohl začít. Svámí Vishwabaladharananda prováděl celý ohňový obřad s velikou pečlivostí, láskou a pokorou, která nám všem je velkou inspirací. Celá jaďžňa byla velkým a silným zážitkem.Bylo příjemné užívat si spolu se slovinskými bratry a sestrami tento obřad, kde vzájemná spolupráce a nasazení organizátorů umožnila všem přítomným se obřadu zúčastnit.
Žádné komentáře: